Komentar-Komentar Negatif Yang Ditujukan Pada Tasawuf Dan Tarekat, Karena Mereka Belum Mengerti

Komentar-Komentar Negatif Yang Ditujukan Pada Tasawuf Dan Tarekat, Karena Mereka Belum Mengerti Kami tidak lupa untuk mengingatkan adanya kelompok yang mengaku-aku sebagai orang yang paling memahami tasawuf, lalu menyebut dirinya sebagai orang sufi. Padahal sebenarnya mereka itu orang yang tidak memiliki agama. Mereka adalah orang yang biasa menari dan melenggak-lenggok di dalam peringatan maulid nabi.Lanjutkan membaca “Komentar-Komentar Negatif Yang Ditujukan Pada Tasawuf Dan Tarekat, Karena Mereka Belum Mengerti”

Apa Itu Tasawuf Dan Tarekat Shufiyah?

Tasawuf adalah metode yang digunakan untuk mendidik ruh dan akhlak manusia yang bertujuan untuk meningkatkan maqom (tingkatan) seorang muslim sampai ke maqom ihsan (memandang Allah). Nabi Muhammad SAW bersabda, an ta’budallaha kaannaka tarohu, fain lam takun tarohu fainnahu  yaroka. (ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Apabila engkau tidak melihat-Nya, maka Allah melihat engkau)Lanjutkan membaca “Apa Itu Tasawuf Dan Tarekat Shufiyah?”

Memahami Apa Itu Ilmu Tasawuf

Inti dan pokok Agama Islam adalah At-Tazkiyah (penyucian diri). At-Tazkiyah adalah maqam (tingkatan) ilmu ihsan (hakikat). Apabila ilmu fikih menjaga Islam, ilmu akidah menjaga Iman, maka ilmu tazkiyah dan suluk menjaga ilmu Ihsan. Orang-orang saleh dan para kekasih Allah senantiasa melihat hati mereka di dalam proses perjalanan menuju Allah Swt. Ketika sampai pada tujuannya, merekaLanjutkan membaca “Memahami Apa Itu Ilmu Tasawuf”