Lima Perkara Yang Harus Diketahui Oleh Seorang Mukmin

Rasululah Saw. bersabda, barangsiapa yang meremahkan lima perkara, maka ia akan merugi di dalam lima perkara: Siapa yang meremehkan ulama, berarti ia merugikan agamanya. Siapa yang meremehkan penguasa, ia akan merugi dunianya. Siapa yang menjauhi tetangga, ia akan merugi dari pertolongannya. Siapa yang meremehkan karib kerabat, ia akan merugi dari kasih-sayang mereka. Siapa yang meremehkanLanjutkan membaca “Lima Perkara Yang Harus Diketahui Oleh Seorang Mukmin”

Nasihat-Nasihat Emas Dari Hadis-Hadis Rasulullah SAW

Nasihat-Nasihat Emas Dari Hadis-Hadis Rasulullah SAW 1. Dua perkara yang tidak dapat diungguli, yaitui iman kepada Allah dan pemberian manfaat kepada sesama manusia. 2. Barangsiapa yang bangun pagi dan ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka ia mendapatkan ampunan dosa. Dan barangsiapa yang bangun pagi dan ia berniat menolong orang yang dizalimi atau ia berniat memenuhiLanjutkan membaca “Nasihat-Nasihat Emas Dari Hadis-Hadis Rasulullah SAW”

Apa Itu Nasehat Emas Enam Perkara Dari Orang-Orang Sholeh?

Apa Itu Nasehat Emas Enam Perkara Dari Orang-Orang Sholeh? 1. Umar bin Khattab Ra. berkata, Allah merahasiakan enam perkara di dalam enam perkara: a. Merasahasiakan ridha di dalam ketaatan seorang muslim, sehingga ia akan mengerjakan setiap hal yang diperintahkan Allah. b. Merahasiakan marah-nya di dalam perbuatan maksiat seseorang. Sehingga ia akan berusaha menjauh dari segalaLanjutkan membaca “Apa Itu Nasehat Emas Enam Perkara Dari Orang-Orang Sholeh?”