Dua Hadits Akhlak Untuk Memperbaiki Umat

Ungkapan, tuba liman syagolahu ‘aibuhu ‘an ‘uyuubinnas (sungguh beruntung seseorang yang disibukkan dengan aib dan kesalahannya sendiri dari pada melihat dan memikirkan aib orang lain) merupakan hadits marfu’ (hadits yang silsilah sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW) yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Qodzo’i, Ad-Dailami, dan Al-Hamdani. Akan tetapi Imam Abu Bakar al-Haitsami mengatakan di dalamLanjutkan membaca “Dua Hadits Akhlak Untuk Memperbaiki Umat”

Definisi Dan Pembagian Hukum Syara’ Di Dalam Agama Islam

Definisi Hukum Islam Hukum Islam adalah aturan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf (yang berakal, akil baligh, dan mendengar seruan Allah Swt). Macam-macam Hukum Islam Hukum Islam, yang biasa disebut dengan hukum syara’ terbagi menjadi lima: Wajib Yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan pelakunya mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan pelakunya mendapat dosa. Wajib /Lanjutkan membaca “Definisi Dan Pembagian Hukum Syara’ Di Dalam Agama Islam”

Perhiasan Seorang Muslim, Apa Itu?

Akhlak di dalam Islam memiliki nilai yang sangat tinggi, Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu’itstu liutammima makaarimal akhlaaq (aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak). HR Ahmad, Malik, Hakim, dan Baihaqi). Di hadits yang lain nabi bersabda, inna man ahabbakum ilayya wa aqrobakum minnii majlisan yaumal qiyaamati, ahsanukum akhlaaqan (orang yang paling aku cintai dan yangLanjutkan membaca “Perhiasan Seorang Muslim, Apa Itu?”