Mendapatkan Futuh Sebab Berkhidmat Pada Guru

Futuh adalah terbuka mata hati dalam menerima kebenaran. Berikut kisah Ulama Besar Imam Al-Ghazali memperoleh pencerahan batin bertemu dengan pembimbing rohaninya, kisah ini di kutip dari kitab Maroqil Ubudiyah karya imam Nawawi. Imam Ghazali seorang Ulama besar dalam sejarah Islam, hujjatul islam yang banyak hafal hadis Nabi SAW. Beliau dikenal pula sebagai ahli dalam filsafatLanjutkan membaca “Mendapatkan Futuh Sebab Berkhidmat Pada Guru”

Tawakkal Setelah Ikhtiar Mengapa Penting ?

Tawakkal adalah kesungguhan hati bersandar kepada Allah. Salah satu hal yang harus dilakukan bersamaan saat kita ikhtiar dengan sungguh – sungguh. ya. Tawakkal harus didahului dengan ikhtiar yang sunguh – sungguh, setelah ikhtiar maksimal ridho dengan hasil yang ditakdirkan Allah. semuanya telah diukur sempurna dengan ilmuNya, tidak ada yang salah apalagi tertukar. Imam al–Ghazali merumuskan definisi tawakkal sebagaiLanjutkan membaca “Tawakkal Setelah Ikhtiar Mengapa Penting ?”

Futur adalah Melemahnya Iman, Berikut 3 Cara Mengobatinya

Futur adalah kondisi saat melemahnya iman, berkurangnya kualitas atau kuantitas dalam ibadah. yang biasa sholat berjamaah dimasjid menurun menjadi sholat dirumah. biasa sholat sunah (rowatib) jadi tidak rutin melaksanakannya, yang biasa baca alquran, sekarang mulai ditinggalkan, malas melaksanakan & tidak lagi merasakan nikmatnya ibadah (naudzubillah min dzalik).