Kecerdasan Dan Ilmu Sayyidina Ali bin Abi Tholib

Kecerdasan Dan Ilmu Sayyidina Ali bin Abi Tholib. Sayyidina Ali adalah sahabat Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah bersabda, “aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya”. Oleh karena itu apabila kita ingin mendapatkan ilmu dari nabi Muhammad SAW maka harus melewati ilmu Sayyidina Ali bin Abi Tholib.

Diceritakan, seorang Yahudi mendatangi Rasulullah seraya bertanya : “Apa makna huruf hijaiyah?”. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib : “Jawablah pertanyaannya, wahai Ali!”. Dan Rasulullah saw berdoa : “Ya Allah, jadikanlah dia berhasil dan bantulah dia.”

Ali berkata : “Setiap huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah.”

Ia melanjutkan :

Alif ( ﺍ ) : Ismullah (nama Allah), yang tiada Tuhan selain-Nya. Dia selalu hidup, Maha Mandiri dan Mahakuasa .

’Ba ( ﺏ ) : al Baqi’ (Mahakekal), setelah musnahnya makhluk .

Ta ( ﺕ ) : al Tawwab (Maha Penerima Taubat) dari hamba-hamba-Nya .

’Tsa ( ﺙ ) : al Tsabit (Yang Menetapkan) keimanan hamba-hamba-Nya .

Jim ( ﺝ ) : Jalla Tsanauhu (Yang Mahatinggi Pujian-Nya), kesucian-Nya, dan nama-nama-Nya yang tiada berbatas .

’Ha ( ﺡ ) : al Haq, al Hayyu, wa al Halim (Yang Mahabenar, Mahahidup, dan Mahabijak ) .

Kho ( ﺥ ) : al Khabir (Yang Mahatahu) dan Mahalihat. Sesungguhnya Allah Mahatahu apa yang kalian kerjakan .

Dal ( ﺩ ) : Dayyanu yaumi al din (Yang Mahakuasa di Hari Pembalasan ) .

Dzal ( ﺫ ) : Dzu al Jalal wa al Ikram (Pemilik Keagungan dan Kemuliaan ) .

Ro ( ﺭ ) : al Rauf (Mahasayang ) .

Zay ( ﺯ ) : Zainul Ma’budin (Kebanggaan Para Hamba ) .

Sin ( ﺱ ) : al Sami al Bashir (Mahadengar dan Mahalihat ) .

Syin ( ﺵ ) : Syakur (Maha Penerima ungkapan terima kasih dari hamba-hamba-Nya ) .

Shod ( ﺹ ) : al Shadiq (Mahajujur) dalam menepati janji. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji-Nya .

Dhod ( ﺽ ) : al Dhar wa al Nafi (Yang Menangkal Bahaya dan Mendatangkan Manfaat ) .

Tho ( ﻁ ) : al Thahir wal al Muthahir (Yang Mahasuci dan Menyucikan ) .

Dzho ( ﻅ ) : Zhahir (Yang Tampak dan Menampakkan Kebesaran-Nya ) .
‘Ain ( ﻉ ) : al ’Alim (Yang Mahatahu) atas segala sesuatu .

Ghoin ( ﻍ ) : Ghiyats al Mustaghitsin (Penolong bagi yang memohon pertolongan) dan Pemberi Perlindungan

Fa ( ﻑ ) : Yang Menumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan

Qof ( ﻕ ) : Yang Mahakuasa atas makhluk-Nya

Kaf ( ﻙ ) : al Kafi (Yang Memberikan Kecukupan) bagi semua makhluk, tiada yang serupa dan sebanding dengan-Nya .

Lam ( ﻝ ) : Lathif (Mahalembut) terhadap hamba-hamba-Nya dengan kelembutan khusus dan tersembunyi .

Mim ( ﻡ ) : Malik ad dunya wal akhirah (Pemilik dunia dan akhirat ) .

Nun ( ﻥ ) : Nur (Cahaya) langit, cahaya bumi, dan cahaya hati orang-orang beriman .

Waw ( ﻭ ) : al Wahid (Yang Mahaesa) dan tempat bergantung segala sesuatu .

Haa ( ﻩ ) : al Hadi (Maha Pemberi Petunjuk) bagi makhluk-Nya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan petunjuk .

Lam alif ( ﻵ ) : lam tasydid dalam lafadz Allah untuk menekankan keesaan Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya .

Ya ( ﻱ ) : Yadullahbasithun lil khalqi (Tangan Allah terbuka bagi makhluk). Kekuasaan dan kekuatan-Nya meliputi semua tempat dan semua keberadaan .

Rasulullah saw bersabda : ”Wahai Ali, ini adalah perkataan yang Allah rela terhadapnya.”

Dalam riwayat dijelaskan, bahwa Yahudi itu akhirnya masuk Islam, setelah ia mendengar penjelasan dari Sayyidina ‘Ali.

Wallahu A’lam

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: